Elektromaterijal

Proizvodi


Žarulje

Štedne i led žarulje,fluorescentne cijevi, halogene žarulje i žarulje s nitima njemačkog proizvođača Sylvania.

Kabeli

Razne vrste produžnih kabela i kabela za brodsku instalaciju instalacije u građevinarstvu.

Sklopke i prekidači

Ručne i automatske sklopke, prekidači i osigurači.

Sylvania