Paints

Paints

Proizvodi


Boje i lakovi

Kompletan izbor Hempelovih palubnih boja i lakova

Antivegetativne boje

Kompletan izbor tvrdih i mekih Hempelovih antivegetativnih boja

Mase za brtvljenje i ljepljenje

MS Polimeri poznatog nizozemskog proizvođača SABA.Upotrebljavaju se za brtvljenje i ljepljenje svih materijala u brodogradni

Pribor za bojanje

Kistovi,četke,valjci, brusni papir i trake

Tesa Marine

Kompletan izbor ljepljivih traka i zaštitnih folija iz Tesa Marine programa