Electronics

Electronics

Proizvodi


Fishfinderi

Uređaj za mjerenje dubine i pregled morskog dna

GPS Ploter

Uređaj za satelitsku navigaciju sa kartografijom

GPS Ploter/Fishfinder

Uređaji za satelitsku navigaciju,mjerenje dubine i pregled morskog dna

VHF Stanice

Ručni i fiksni VHF uređaji

Brodski audio i video uređaji

Brodski audio i video uređaji

Antene

Televizijske,VHF, AM&FM antene